Kvaliteet

6

6

KVALITEEDIÜLEVAADE

Kontroll

Tootmisprotsesse kontrollitakse kontrollimisjuhiste abil, mida toetab kõigi asjakohaste gabariitide ja katseseadmete olemasolu, kõigepealt protsessis ja viimases taatluskontrollis.

KPI

Kvaliteedivõime põhinäitajaid (KPI) jälgitakse ja vaadatakse regulaarselt läbi, et teha kindlaks võimalikud parendused.

Meeskond

Tulemuslikkuse kõigi aspektide pidevat parendamist juhib jõudluse ülevaade; see saavutatakse väikeste multidistsiplinaarsete rühmade kokkupanemise kaudu, et julgustada suhtlemist ja meeskonnatööd.

Keskkond

JJD infrastruktuur tagab keskkonna, kus kvaliteedikontroll saavutatakse töötajate koolitamisest motivatsioonini vastavuskontrollide abil.

Tootmine

Paindlikuks ja koostööaltiliseks lähenemiseks klientide nõudmistele on kogu tootmine kavandatud süsteemiga, mis võimaldab arutelusid pooleliolevate tööde ajal. Toode identifitseeritakse protsessi igas etapis elektroonilise sisestamise teel, seejärel genereerib süsteem lõpuleviimisel marsruudi kaardi, pakkudes kogu protsessi rada.

SERTIFIKAADID